Working for Legality: Employment and Migrant Regularization in Europe

Sébastien Chauvin, Blanca Garcés-MascareÑAS, Albert Kraler (2013)

Working for Legality: Employment and Migrant Regularization in Europe.

International Migration 51(6): 118-131.

Czech version (migraceonline.cz): Prací za legalitou pobytu: Zaměstnání a regularizace migrantů v Evropě.

Recent programs to regularize undocumented migrants suggest the increasing role of employment as a requirement for foreigners to legally reside in Europe. Taking as illustrations the cases of Spain, France, Austria, Belgium and Germany, this article examines how regularization policies frame work. Employment provisions follow a civic-performance frame that breaks with the criterion of vulnerability. While secure forms of employment paying standard wages are privileged, the crisis has made such jobs even less accessible to migrants seeking to regularize or maintain their status. Residence permits granted through legalization have become increasingly temporary and conditional, often involving repeated transitions in and out of illegality. A vicious circle of “disintegration” thus threatens to set in where employment precariousness becomes both the source and the consequence of legal precariousness.

Abstract in Czech

Článek se věnuje proměně pojetí zaměstnání v rámci regularizačních politik ve Španělsku, Francii, Rakousku, Belgii a Německu. Vzrůstající význam zaměstnání jako podmínky legálního pobytu cizince v Evropě a regularizace jeho statusu odráží změny v migračním diskursu. Migrant si zaslouží, aby byl jeho pobyt legalizován, pokud je ekonomickým přínosem pro společnost, nikoli proto, že nelegální status jej činí zranitelným.